Tillsammans för en bättre framtid

För oss handlar hållbarhet om så mycket mer än att minska vårt klimatavtryck. Det är minst lika viktigt att vi som företag bidrar till ett bättre samhälle i stort och att människor kan känna sig trygga och må bra. För oss är CSR, Corporate Social Responsibility, en viktig del i ett hållbart företagande – där vi tar ansvar inom alla områden och gör vad vi kan för att skapa förbättringar som gör skillnad på riktigt.

Och det gör vi på Proton Group. Skillnad alltså. Vi är stolta över vår verksamhet och att vara en koncern som ser till helheten i allt vi gör. Tillsammans med våra bolag och våra medarbetare bidrar vi till en bättre framtid – där vi och kommande generationer kan må bra och fortsätta utvecklas.

Höga krav på oss själva och våra leverantörer

Vi ställer höga krav på oss själva och ser det som en självklarhet att både miljöarbetet och vårt sociala ansvarstagande är på plats. Det är ett krav vi inte bara har på oss själva, vi förutsätter även att våra leverantörer och partners har detsamma. Vill man leverera till Proton Group behöver man arbeta aktivt med hållbarhet och förväntas arbeta mot att minska sitt klimatavtryck, ta sitt sociala ansvar och erbjuda goda arbetsförhållanden och schyssta värderingar.

Tillsammans för ett bättre samhälle

Vi strävar hela tiden efter att komma på nya sätt att påverka vår omvärld positivt och skapa förbättringar steg för steg. Det kan handla om hur vi tar oss till och från jobbet, hur vi energieffektiviserar eller hur vi ser på samhällsengagemang. Allt är viktigt, men det sistnämnda är vi lite extra stolta över, där vi väljer att stötta barn- och ungdomsverksamheter. Om vi ska skapa en bättre framtid för människor behöver vi fokusera på dem som växer upp och som ska ta stafettpinnen vidare. De förtjänar att växa upp i ett tryggt samhälle och på en planet som mår bra lång tid framöver.

Proton Group arbetar för en bättre framtid – för samhället, miljön och människan.

Hållbarhetsstrategi

Proton Group ser hållbart företagande som ett socialt, etiskt, miljö-
mässigt och ekonomiskt ansvar. Inom alla våra verksamheter
arbetar vi målmedvetet för att leva utifrån vår värdegrund som innebär att vi ska vara proaktiva, arbeta som ett lag, utmana oss och samarbeta.

Människa

Medarbetare

Vi vill bidra till trygga och säkra arbetsmiljöer som ger våra medarbetare möjlighet att utvecklas. Vi vill möjliggöra för människor med olika bakgrund att få arbete med goda villkor. Genom våra produkter och tjänster bidrar vi också till ökad säkerhet för våra kunders medarbetare.

Samhälle

Vi vill bidra till ett lokalsamhälle där barn och unga har en meningsfull fritid och där vi kan bidra till att unga får utbildning, praktik och jobb. Därför deltar vi i olika aktiviteter med skolor och föreningar. Vi vill också säkerställa en bra arbetsmiljö och miljöhänsyn i våra värdekedjor inklusive leverantörs- och kundled.

Ekonomi

Utveckling

Vi vill bidra till en inkluderande industrialisering och främja hållbara innovationer. Genom att utveckla hållbara lösningar kan vi addera värden i våra kunders hållbarhetsarbete. Med egna, innovativa utvecklingsprojekt kan vi också säkerställa att vår egen verksamhet blir mer cirkulär.

Tillväxt

Vi vill bidra till hållbar tillväxt där vi genom en lönsam verksamhet kan fortsätta att investera i ny teknik, utveckla nya produkter och tjänster och kompetensutveckla våra medarbetare.

Miljö

Klimatpåverkan

Vi vill bidra till Parisavtalets mål genom att minska vårt klimatavtryck. Som ett första steg gör vi klimatberäkningar för verksamhetens olika delar. Därefter kommer vi att lägga upp en plan för hur vi ska nå vårt mål om att vara klimatneutrala år 2045.

Lokalt avtryck

Vi vill bidra till en bättre användning av resurser genom att minska vår materialförbrukning samt förebygga, minska, återanvända och återvinna vårt avfall. Vi arbetar också med en ansvarsfull hantering av kemikalier för att minska negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön

5.1 kg

CO2-avtryck

Mål 2035 0kg*
*kg co2 per arbetstimme (Scope 1+2)

27 %

Energi

Mål 2035 -40%
*energi inköpt/arbetstimme

6.8 %

Årlig tillväxt

Mål >7,2% årlig tillväxt

+ 14 h

Medarbetare

Mål 2030 16h utbildning/ medarbetare & år

Samarbeten som gör skillnad

 • Proton Finishing erbjuder ytbehandling som förlänger produkters livslängd. Ytbehandling är en verksamhet med omfattande hantering av kemikalier som är farliga för både människa och miljö. Genom att utveckla nya hållbara processer för mindre miljöpåverkan och genom att bedriva ett aktivt personsäkerhetsarbete kan företagen i Proton Finishing uppfattas som en innovativ och attraktiv affärspartner i takt med att hållbarhetsaspekterna blir en allt viktigare del av upphandlingarna.

  Läs mer
 • Som leverantör av detaljer till den tunga fordonsindustrin har Proton Engineerings förmåga att leverera välkonstruerade detaljer med god hållfasthet stor betydelse för det färdiga fordonets livslängd. Proton Engineerings hållbarhetsarbete genererar mervärden för kunderna genom att erbjuda resurs och energioptimerade lösningar och produkter som har skapats under goda arbetsvillkor, med tuffa leverantörskrav både uppströms och nedströms.

  Läs mer
 • Genom att erbjuda energieffektiv LED-belysning i kombination med intelligenta styrsystem kan Exaktor hjälpa kunderna att minska sin energiförbrukning och därmed reducera sitt koldioxidavtryck. Den rådande energikrisen och stigande elpriser gör också affärsnyttan tydlig ur ett ekonomiskt perspektiv. Allt fler kunder efterfrågar även belysning av ergonomiskt god kvalitet som kan bidra till att öka medarbetarnas hälsa, välbefinnande och säkerhet. Väl och energieffektivt upplysta offentliga miljöer upplevs också som tryggare vilket är till stor nytta i ett samhällsperspektiv. 

  Läs mer
 • Genom att erbjuda energieffektiv LED-belysning i kombination med intelligenta styrsystem kan Exaktor hjälpa kunderna att minska sin energiförbrukning och därmed reducera sitt koldioxidavtryck. Den rådande energikrisen och stigande elpriser gör också affärsnyttan tydlig ur ett ekonomiskt perspektiv. Allt fler kunder efterfrågar även belysning av ergonomiskt god kvalitet som kan bidra till att öka medarbetarnas hälsa, välbefinnande och säkerhet. Väl och energieffektivt upplysta offentliga miljöer upplevs också som tryggare vilket är till stor nytta i ett samhällsperspektiv.

  Läs mer
 • Cotec Labs tjänster innebär en kvalitetssäkring av ytbehandlade detaljer, vilket bidrar till att de produkter som kommer ut på marknaden får en längre livscykel. Cotec Labs tjänster är också strategiskt viktiga vid utveckling och kvalitetssäkring av nya, mer miljövänliga ytbehandlingstekniker.

  Läs mer
 • Inom sina respektive affärer bidrar JL Safety och Cedoc till att skapa säkrare och sundare arbetsmiljöer och minskad risk för personskador inom industrin.

  Läs mer
 • Inom sina respektive affärer bidrar JL Safety och Cedoc till att skapa säkrare och sundare arbetsmiljöer och minskad risk för personskador inom industrin. 

  Läs mer
 • Som konsulter åt företag inom livsmedel, processindustri och kemisk industri är företaget inom affärsområdet delaktiga i kundernas omställning till en mer energi- och resurseffektiv produktion. Många kunder bygger nytt eller bygger om sina anläggningar för att de ska motsvara framtidens krav på hållbar produktion och här bistår Weldin Gothenburg med helhetslösningar, från projektering och konstruktion till byggnation. 

  Läs mer

Engagemang

Hållbarhet för Proton Group innebär att vi aktivt tar ansvar för våra verksamheters påverkan på samhället. Vår ambition är att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar värld för kommande generationer. 

Vill du
veta mer?

Vill du veta mer om hur vi är med och bidrar till en bättre framtid och hur vi jobbar med ett hållbart företagande?
Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss

Enjoy
succeeding
together.®