Om oss

Proton står för positiv förändring. Med smarta industriella lösningar skapar vi meningsfulla jobb och hushåller med jordens resurser. Tillsammans kan vi bidra till en bättre värld för nästa generation.

Vi blir bättre tillsammans.

Proton är en svensk, familjeägd industrikoncern i tillväxt. Vi investerar långsiktigt i människor, företag och branscher med potential att utvecklas. Självständiga individer som förenas av en stark övertygelse: att verklig framgång skapas genom samarbete. Resan mot målet, utmaningarna som vi möter på vägen och stoltheten över jobbet som vi gör tillsammans är vår gemensamma drivkraft. ENJOY SUCCEEDING TOGETHER®!

Redan när du ser bredden på verksamhetsområden förstår du att Proton Group inte är som alla andra koncerner. För hur lyckas man egentligen hålla fokus inom så vitt skilda områden som ytbehandling, belysning, rörbockning, rörinstallationer, maskinsäkerhet och korrosionsprovning? Svaret ligger i kraften, engagemanget och en stark passion. Ett engagemang som går som en röd tråd genom koncernen, som trots sin storlek är familjär med korta beslutsvägar och närhet mellan ägare, styrelse och anställda.

Med säte i trakterna kring Värnamo har Proton Group sedan starten präglats av handlingskraft och initiativ. Företag har förvärvats eller sålts, verksamheter har kommit till och även avvecklats. Kvar står en lönsam och stark koncern som idag består av varumärkena Proton Engineering, Proton Finishing, Exaktor, Exlite, Cotec Labs, Cedoc, JL Safety och Weldin Gothenburg.

Proton Groups grundare, Leif Malveholm, hade stark lokal förankring och en tydlig vilja att utveckla Protonkoncernen i de orter där man bedriver verksamhet. Ett arv som hans barn vill föra vidare och som koncernchef David Gustafsson har blivit en del av. Proton fortsätter att engagera sig tillsammans med lokala föreningar, näringsliv och offentlig verksamhet för att utveckla de regioner där vi är verksamma. Att ta vår del av ansvaret är viktigt för oss – det bidrar positivt till våra verksamheter. 

Positiv skillnad handlar om att våga göra något annorlunda, att utmana det etablerade och sträva efter nya, fördelaktiga resultat.

440

medarbetare

788

MSEK i omsättning

1990

grundades Proton

15

bolag

Det är lätt att fastna i ett globalt sammanhang men vi ser stora möjligheter i att göra skillnad lokalt.

David Gustafsson

Koncernchef

Historien om Proton Group

Att göra positiv skillnad var grundtanken när Proton Group bildades för snart 35 år sedan. Proton Group bildades 1990 genom att ett antal intressenter, däribland Leif Malveholm, löste ut en företagsgrupp med ett tiotal industriföretag från börsen. Avsikten var att bygga en industrigrupp som stod på flera ben. Då var den befintliga basen de ytbehandlingsföretag som i dag ingår i verksamheten Proton Finishing. Strategin var att investera i miljöförbättrande åtgärder, då man räknade med att skärpta miljöregler skulle göra det svårare för de mindre bolagen i branschen att konkurrera. Som en del av strategin fanns också möjligheten att skapa synergier mellan ytbehandlingsverksamheten och konstruktionsverksamheten, det som i dag är Proton Engineering. Genom historien har Proton Group ställts inför både möjligheter och motgångar, men har alltid lyckats erbjuda sina kunder och medarbetare stabilitet.  Efter en rad tunga investeringar, bland annat inom miljö, samt avyttringar av icke strategiska tillgångar står Proton Group rustat för framtida tillväxt. 

 • 1990 Proton Group bildas

  Proton Group bildas när Leif Malveholm som majoritetsägare köper ut en grupp bolag från börsen. Åtta år senare når man sitt första mål – en omsättning på 500 miljoner SEK.

 • 2000 Gemensam namnstruktur

  Samtliga företag i gruppen får gemensam namnstruktur och Proton-profilering. Vid millennieskiftet är 723 personer anställda inom gruppen, omsättningen uppgår till 782 miljoner SEK och man når sitt bästa resultat dittills, 55 miljoner SEK.

 • 2011 Generationsskifte

  Grundaren Leif Malveholm går bort och barnen Marcus, Daniel och Sanna Malveholm träder in som ägare.

 • 2015 Proton Group 25 år

  Proton Group firar 25 år med stor jubileumsfest för alla anställda.

 • 2019 Förvärv inom maskinsäkerhet

  Proton Group förvärvar maskinsäkerhetsföretagen JL Safety och CEDOC.

 • 2020 Förvärv inom rörinstallation

  Proton Group förvärvar Gunnar Hansson Svetsteknik och Teknikrör i Kinna, som gått ihop och bildat Weldin Gothenburg.

 • 2021 Förvärv inom ytbehandling

  Proton Group förvärvar ytbehandlingsföretaget Alsab i Anderstorp.

 • 2023 Ett bolag blir två

  För att möjliggöra nästa kliv i tillväxtresan blir JL Safety & Cedoc egna bolag. JL Safety blir kvar i Skara och Cedoc flyttar sin verksamhet till Science Park i Skövde.

 • 2024 Rebranding Proton Group

  Rebranding för Proton Group och en ny varumärkesstrategi implementeras för gruppen. Vi bygger våra starka varumärken och de flesta av koncernens varumärken har arbetats om.

Vill du veta mer om vår ledning? Ledning

Organisations­struktur

Vår verksamhet är indelad i sex områden verksamma inom skilda branscher, men med kopplingen till industriell produktion som gemensam nämnare. Inom ramen för de olika verksamheterna verkar ett flertal bolag som alla har friheten att driva sin affär och sitt hållbarhetsarbete under eget ansvar. Som stöd för verksamheterna finns Proton Services, som tillhandahåller kompetenser inom ekonomi, HR, IT, marknadskommunikation, hållbarhet och ledningsfrågor.

Belysning

Exlite
Exaktor

Korrosionslabb

Cotec Labs

Ytbehandling

Proton Finishing

Rör­installationer

Weldin Gothenburg

Rör­bockning

Proton Engineering

Maskin­säkerhet

JL Safety
Cedoc

Services

Ekonomi
Hållbarhet
Marknad
IT
HR

Vill du
veta mer?

Nyfiken på att få veta mer om oss och vad vi gör på Proton Group, välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Enjoy
succeeding
together.®