Näringslivsförlagd praktik på Proton Lighting i Värnamo

– Vi trodde från början att förbättringsarbete var något man inte jobbade med så mycket inom industrin, men här är det verkligen något man jobbar med överallt, säger studenterna Anton Engström, Divijianth Singarajah och Emil Pasovic unisont. Killarna studerar till vardags till civilingenjörer med inriktning industriell produktframtagning på Tekniska Högskolan i Jönköping och har de senaste åtta veckorna haft näringslivsförlagd praktik på Proton Lighting i Värnamo.

Under den näringslivsförlagda praktiken har Anton, Divijianth och Emil arbetat med att genomföra en helhetsstudie och ge förslag till optimering av värdeflödet för en av Exaktors mest säljande belysningsarmaturer, Naiad 1200. Armaturen tillverkas i Värnamo och under praktiktiden har studenterna varit på plats i fabriken i Värnamo och noggrant mätt, lyssnat och ställt frågor. Arbetet har sedan sammanfattats i en rapport som presenterades på Proton Lighting i mitten på maj och som gav förslag på olika moment för att optimera flödet.

– Tidigare tidsstudier har inte tagit hänsyn till det arbetet som utförs före och efter själva monteringen av armaturen, nu mätte vi precis allt, berättar Anton. Det gjorde att vi kunde se vilka moment som är möjliga att förbättra och som påverkar den totala monteringstiden. Sedan graderade vi också hur komplicerade förändringarna skulle vara att genomföra.

– Eftersom syftet med praktiken även är att se hur olika yrkesroller arbetar valde vi att ibland dela på studenterna så att de fick arbeta på egen hand, tillsammans med personer från olika yrkesroller, berättar Lena Nilsson, ansvarig för Operations på Proton Lighting. Allt från att följa med en av våra säljare ute hos kunder till att se hur belysningskonstruktörerna arbetar. Det har varit väldigt positivt, både för vår egen personal och för studenterna själva.

– Det har aldrig varit någon här som sagt nej när vi frågat om vi kunnat hänga på, vi har alltid varit välkomna att hänga med, säger Divijianth.

Under praktiktiden gjorde studenterna även en värdeflödeskartläggning av en redan genomförd omstrukturering av flödet på plåtavdelningen, en omstrukturering som har visat sig spara väldigt mycket tid genom ett smartare flöde och som studenterna även bekräftade genom sina

mätningar, vissa moment gick nästan 60% snabbare än tidigare!
– Under den här praktiktiden har vi fått en mycket djupare förståelse för produktionsprocessen, bekräftar Emil.

– Vi är väldigt nöjda med studenternas arbete och vi kommer att ta med oss deras utvärdering i våra kommande förbättringsprojekt här i Värnamo, säger Lena Nilsson. Vi tillverkar ungefär 22 000 armaturer per månad här i Värnamo, och för oss är det naturligt och viktigt att hela tiden arbeta med olika förbättringsprojekt både i produktionen och med våra armaturlösningar.

Under praktiktiden har studenterna varit på plats i fabriken i Värnamo och noggrant mätt, lyssnat och ställt frågor.
Arbetet har sedan sammanfattats i en rapport som presenterades på Proton Lighting i mitten på maj.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®