Samarbete med högskola

Att öka kännedomen om Proton Group inom den akademiska världen är viktigt för arbetsgivarvarumärket. Protons huvudsakliga samarbetspartner, Tekniska Högskolan i Jönköping, tar emot studenter från hela världen. Studenter som sedan tar med sig kunskapen om Proton ut i arbetslivet.

Dessutom breddas koncernens rekryteringsbas och talanger kan plockas upp direkt från utbildningen. Samarbetet erbjuder också intressanta möjligheter till vidareutbildning för Protons medarbetare.

På jobbet har alla varit väldigt positiva och det var lätt att få tjänstledigt

Företagen i Proton Group tar emot Tekniska Högskolans studenter för praktik – så kallad näringslivsförlagd kurs, examensarbeten och studiebesök. Proton medverkar också på skolans näringslivsdag Karriärum, en mässa där cirka 1500 studenter finns på plats för att söka praktikplats, examensarbete eller extrajobb.

Protons samarbete med högskolor de senaste åren har inneburit rekrytering av ett tiotal medarbetare till de olika bolagen. Eftersom koncernen har flera olika typer av verksamheter finns medarbetare som har studerat varierande ämnen, som till exempel maskinteknik, belysning, logistik eller ledning.

Agan valde att läsa vidare

En av de medarbetare som har valt att läsa vidare är Agan Sela, maskinoperatör på Proton Lighting. Just nu är han tjänstledig för att studera produktionsutveckling vid Tekniska Högskolan i Jönköping/Campus Värnamo.

– Jag vill gärna utvecklas i mitt jobb, och när jag hittade den här utbildningen, som är en 1,5-årig yrkesutbildning som anordnas av Tekniska Högskolan, så kände jag att den var helt rätt. Förutom produktionsutveckling så läser vi ledarskap, kvalitet och hållbarhet. Jag tycker utbildningens utformning är jättebra, och så gillar jag det företagsnära upplägget där vi får göra praktik ute på industrierna, säger Agan som uppskattar stödet som han har fått på Proton Lighting.

– På jobbet har alla varit väldigt positiva och det var lätt att få tjänstledigt. Jag jobbar 60 procent och studerar 40 procent.

Strategiskt värde

Förutom samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping har Proton Group även goda kontakter med andra högskolor och universitet, bland annat Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Halmstad. Protons samarbete med högre utbildning sker strukturerat och är förankrat i respektive dotterbolags ledningsgrupp. Alla aktiviteter noteras och mäts i ledningsgrupperna och rapporteras sedan vidare till VD. Det ger tyngd åt samverkansfrågan och signalerar det strategiska värdet.

Proton Group verkar i en region där man historiskt har varit jätteduktiga på entreprenörskap men sämre på att samarbeta med akademin. Idag är en verklighetsnära koppling mellan akademi och industri en avgörande konkurrensfaktor, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Att Proton samarbetar med högskolan är helt enkelt bra business.

Högskolorna och universiteten i Protons närområde är fantastiska samarbetspartners och ett samarbete med dem ger ömsesidig nytta. Det är något som Linda Bergqvist, samverkansansvarig på Tekniska Högskolan i Jönköping, skriver under på.

– Samarbetet med Proton ger studenterna möjlighet att testa teorin i praktiken, samtidigt som de blir anställningsbara när de kommer ut. Företaget får en möjlighet att testa studenterna och bygga ett rekryteringsunderlag för framtiden. Det här är en vinn-vinn-situation som gynnar företagen, studenterna och regionen i stort!

Vill du
veta mer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Kontakta oss

Emma Ohliw

Marknads- och kommunikationschef

0370-65 62 40 emma.ohliw@protongroup.com

Fler case

Enjoy
succeeding
together.®