Våra varumärken

Starka varumärken är en del av vår strategi. Det handlar om att stå för ett starkt och relevant erbjudande mot våra kunder och leverantörer, men också för våra medarbetare och potentiella framtida kollegor.

Filtrera

Filtrera nedan för att hitta rätt bland våra varumärken och verksamhetsområden.

Proton Finishing

Proton Finishing erbjuder ytbehandling som förlänger dina produkters livslängd. Vi arbetar med kemikalier som är farliga för både människa och miljö och tar därför ett stort ansvar över att minska vår miljöpåverkan – genom hållbara processer och att prioritera säkerheten för våra medarbetare.

Läs mer

Proton Engineering

Proton Engineering levererar till den tunga fordonsindustrin och spelar en avgörande roll för fordonens långsiktiga hållbarhet genom att tillhandahålla välkonstruerade och hållfasta detaljer. Vårt fokus på hållbarhet resulterar i mervärden för våra kunder genom resurs- och energieffektiva lösningar. Vi prioriterar goda arbetsvillkor och ställer tuffa krav på våra leverantörer för att säkerställa kvalitet och ansvar i hela leveranskedjan.

Läs mer

Exaktor

Exaktor erbjuder energieffektiv LED-belysning och intelligenta styrsystem som hjälper kunder att minska sin energiförbrukning, sina elkostnader och sitt koldioxidavtryck. Våra produkter bidrar till att förbättra medarbetarnas hälsa och välbefinnande, samtidigt som väl upplysta offentliga miljöer bidrar till ökad trygghet i samhället.

Läs mer

Exlite

Exlite erbjuder smidiga belysningslösningar som kan integreras i befintliga system. Genom att kombinera energisnål LED-belysning med intelligenta styrsystem hjälper vi våra kunder att minska energiförbrukningen och sänka sina koldioxidutsläpp. Med belysning av hög kvalitet förbättras även arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Läs mer

Cotec Labs

Cotec Labs Cotec Labs är en global partner inom korrosionsprovning och ytanalyser, med fokus på industri- och fordonssektorn. Vi är bland annat OEM testleverantör till företag som Volvo, Ford och IKEA. Genom att säkra kvaliteten på ytbehandlade detaljer bidrar vi till att ytbehandlade produkter blir mer hållbara och uppfyller kraven på förväntad livslängd.

Läs mer

Weldin

Weldin Gothenburg är experter inom livsmedel, process- och kemisk industri och driver sina kunders övergång till energi- och resurseffektiv produktion. Genom att erbjuda helhetslösningar inom rörarbeten och installationer hjälper vi våra kunder att bygga om eller uppföra anläggningar som möter framtidens krav på hållbarhet.

Läs mer

JL Safety

JL Safety erbjuder säkra maskiner för alla och tillhandahåller både utbildning och konsultation inom området. Med kunskap och verktyg för de regelverk som ställs på maskiner och användning av arbetsutrustning, skapar vi säkra och trygga arbetsmiljöer med fokus på att minska risken för personskador inom industrin.

Läs mer

Cedoc

Cedoc är programvaran som skapar en maskinsäker arbetsplats. Genom att hantera riskbedömning, CE-märkning och dokumentation av maskiner bidrar vi till både säkrare och mer hälsosamma arbetsmiljöer – med målet att alla ska komma hem oskadda från jobbet.

Läs mer

Verksamhets­områden

Belysning

Exaktor och Exlite finns i Värnamo och tillverkar och säljer belysning och belysnings-lösningar för industri, kontor, skola, bostad, butik och utemiljö.

Ytbehandling

Proton Finishing är leverantör av ytbehandling inom fordon, bygg och övrig verkstadsindustri. Erbjuder processer inom både korrosionsskyddande och dekorativa ytbehandlingar.

Rör­konstruktioner

Proton Engineering i Skillingaryd är en komplett leverantör av produktutveckling, prototyper, bockade, svetsade och monterade rörkonstruktioner för Automotive och övrig verkstadsindustri.

Rör­installationer

Weldin Gothenburg står för unik kompetens inom avancerade rörinstallationer för bland annat infrastruktur, läkemedels-industri, livsmedelsindustri samt processindustri.

Maskin­säkerhet

I Skara arbetar JL Safety med maskinsäkerhet, risk-bedömningar samt utbildning. Cedoc, med säte i Skövde, är programvaran som förenklar och strukturerar CE-märkning och skapar en maskinsäker arbetsplats.

Korrosions­provning

Cotec Labs i Bankeryd tillhandahåller tjänster inom ytteknik, korrosionsprovning, materialanalys med mera. Genom Surface Academy utbildas konstruktörer och inköpare för att få bättre kunskap om ytbehandling.

Vill du
veta mer?

Kontakta oss

Enjoy
succeeding
together.®