Proton Group blir huvudsponsor till Vandalorums Designskola

Proton Group är nu stolt huvudsponsor till Vandalorums Designskola. Designskolan riktar sig till alla barn och unga som är nyfikna på hur saker är gjorda, vill skapa med händerna och gillar att testa olika spännande material och tekniker. Deltagarna kommer dessutom få göra studiebesök hos flera av Proton Groups tillverkande bolag, ta del av spill från verksamheterna att använda i sitt skapande och se hur formgivning ser ut och fungerar i olika typer av verksamheter

– Att Proton Group väljer att bli huvudsponsor till Vandalorums Designskola är oerhört glädjande och viktigt för att vi ska kunna erbjuda denna kreativa och för Sverige unika fritidsaktivitet. Det är också avgörande för att vi ska kunna engagera ledande formgivare att hålla i workshops med barnen. Vi har en otroligt stark och varierad tillverkningsindustri i vår region, inom vilken design blir allt viktigare. Därför är det angeläget att tidigt visa barn och unga hur roligt och utvecklande design är, och hur man som formgivare kan påverka och inspirera. Samarbetet med Proton Group ger även barnen en unik inblick i företagets spännande och innovativa tillverkning, säger Elna Svenle, museichef vid Vandalorum.

– Att Proton Group väljer att bli huvudsponsor till Vandalorums Designskola är oerhört glädjande och viktigt för att vi ska kunna erbjuda denna kreativa och för Sverige unika fritidsaktivitet. Det är också avgörande för att vi ska kunna engagera ledande formgivare att hålla i workshops med barnen. Vi har en otroligt stark och varierad tillverkningsindustri i vår region, inom vilken design blir allt viktigare. Därför är det angeläget att tidigt visa barn och unga hur roligt och utvecklande design är, och hur man som formgivare kan påverka och inspirera. Samarbetet med Proton Group ger även barnen en unik inblick i företagets spännande och innovativa tillverkning, säger Elna Svenle, museichef vid Vandalorum.

Vandalorum består av ett antal sammanlänkade byggnader efter ett koncept av den italienske arkitekten Renzo Piano. Den strategiska placeringen där E4:an och Riksväg 27 möts utanför Värnamo är ett tydligt landmärke. Här är Vandalorum en mötesplats för konst, design, utbildning och näringsliv.

Terminsavgiften för att delta i Designskolan är 250 kr. Proton Group ger också möjlighet för barn till föräldrar som ej kan betala avgiften, att delta gratis.

Designskolans elever träffas en gång i veckan i Vandalorums Formstudio och leds av Vandalorums konst- och designpedagoger tillsammans med nationellt och internationellt verksamma formgivare, designers och konsthantverkare. Höstterminens Designskola startar onsdagen den 6/9 och anmälan är just nu öppen för alla mellan 8 och 15 år. Tre framstående formgivare håller i workshops under terminen.

Höstens program för Vandalorums Designskola är nu klart och workshops kommer att hållas av bland andra Samir Ali Fält, Emma Dahlqvist och Ida Pettersson Preutz, som ni kan läsa mer om på Vandalorums hemsida.

Om Vandalorums Designskola

Det finns en rik tradition av att erbjuda värdefulla fritidsaktiviteter för barn och unga inom t.ex. sport, natur, musik, teater, konst och dans. Ett område inom vilket den här typen av fritidsaktiviteter sällan erbjuds är design, även om detta är ett område som är av vikt för framtiden, och som har en särskild relevans i Jönköpings län med sin omfattande tillverkningsindustri. Genom Designskolan ges barn nya erfarenheter och sociala sammanhang, men också kunskaper som i framtiden kan omvandlas till en värdefull bas vid utbildnings- och yrkesval. Läs mer på vandalorum.se.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®