Praktik med fokus på hållbarhet

Namn: George Anderson

Ålder: 20

Bor: Jönköping

Program: Sustainable Enterprise Development

Skola: Jönköping International Business School

Möt praktikanten George Anderson som, med sitt stora intresse för hållbarhet, ska göra 10 veckors praktik inom området på Proton.

”För mig är det viktigt att jobba på ett genuint företag där man vill göra skillnad på riktigt.”

01

Vad heter du och vart kommer du ifrån?

– Jag heter George Anderson och kommer ursprungligen från en mindre ort utanför Boston i USA men har bott i Stockholm tillsammans med min familj sedan jag var 9 år. Min pappa fick ett jobb i Sverige då vilket var anledningen till vår flytt.

02

Vilket program går du på i Jönköping?

– Jag går på programmet Sustainable Enterprise Development och det var när jag gick kursen ”Organization Theory for purpose and profit” som jag kom i kontakt med Proton som initierat ett samarbete med högskolan. Kursen inkluderade djupintervjuer med flera av Protons intressenter med syfte att få en djupare förståelse för vilka områden inom hållbarhet Proton enligt intressenterna bör fokusera på.

03

Vart ifrån kommer ditt intresse för hållbarhet?

– Jag har nog alltid haft ett stort intresse för hållbarhetsfrågan och funderat mycket kring hur valen vi tar påverkar klimatet och även hur olika branscher och livsmedel gör avtryck på miljön. Skolan jag började på, när vi först kom till Sverige, hade ett stort hållbarhetsfokus och det genomsyrar min utbildning hela vägen upp till gymnasiet. Därför var valet av program på högskolan givet.

04

Hur kom det sig att valet av praktikplats föll på Proton?

– Tidigt i arbetet med Proton förstod jag att det är ett företag som är väldigt öppna och transparenta vad gäller sitt hållbarhetsarbete. För mig är det viktigt att jobba på ett genuint företag där man vill göra skillnad på riktigt och inte bara pratar om hållbarhet för att det är det man ska just nu. Jag frågade därför tidigt koncernchefen David om det fanns möjlighet att göra praktik här vilket jag fick efter diskussion med hållbarhetschef Maria och programansvarig på skolan i Jönköping.

05

Vad är det du ska göra under dina 10 veckor hos oss?

– Jag ska göra bland annat göra en nulägesanalys kring de krav Proton och dess affärsområden ställer mot sina intressenter vad gäller hållbarhet. Utifrån det ska jag definiera kravställningar gentemot intressenterna, ge förslag på hur man bör kommunicera dessa och även ge rekommendationer av lämpliga bedömningsverktyg. Jag ska även ge förslag kring hur Proton bör bedöma dess intressenter i framtiden samt identifiera möjliga KPI:er inom vissa hållbarhetsområden som Proton satt upp.

06

Och slutligen, vad är hållbarhet för dig?

– Generellt ser jag att det är det klimatavtryck som skapas i relation till vad vi får ut av de val vi tar och vårt beteende. Jag brukar definiera hållbarhet som ett förhållande då det är något som är konstant förändring och som man ständigt måste arbeta med.

Tack George! Vi är väldigt glada att ha dig hos oss dessa 10 veckor!

Enjoy
succeeding
together.®