Visselblåsning

Varför visselblåsa?

Inom Proton Group strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Detta kan vi göra tillsammans bland annat genom att erbjuda möjligheten att visselblåsa. Vi använder en extern partner, Visslan, som visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet. Genom att göra det enkelt att rapportera, värnar vi tillsammans om att främja medarbetarnas, kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Vem kan rapportera?

Du kan visselblåsa och erhålla skydd från visselblåsarlagen om du är arbetstagare, volontär, praktikant, verksam aktieägare, person som annars står till förfogande för arbete under vår kontroll och ledning eller ingår i vår förvaltnings-, ledings- eller tillsynsorgan. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden inom företaget kan även rapportera. Att du har avslutat ditt arbetsrelaterade förhållande med oss, eller att det inte har påbörjat än, är inte ett hinder för att rapportera om ett missförhållande.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor?

Har du andra funderingar eller vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor kontakta HR-avdelningen på Proton Group.

Lämna ditt anonyma meddelande här

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret. När du har skickat ditt meddelande får du en 16-siffrig kod på skärmen. Spara koden säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen.

Inom 7 dagar kan du läsa en eventuell följdfråga eller ett svar från oss.

Skapa ärende