Hej Renée Andersson

Jobbar som: Kvalitetstekniker

Jobbar på: Proton Finishing

Fritidsintressen: Jag umgås med familj och vänner. Och så gillar jag att meditera.

01

Vad jobbar du med?

Jag är kvalitetstekniker, vilket innebär att jag ska arbeta förebyggande med kvalitetsäkerhet, att långsiktigt förbättra totalkvalitet och effektivitet. Det innebär också att vara delaktig i att utreda och kommunicera reklamationer och interna avvikelser.

02

Vad driver dig framåt i ditt arbete?

Det som driver mig framåt är när man ser resultat av det man har gjort, och när man lyckas med något som är en svår nöt att knäcka.

03

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det är så mycket variation, och att jag kan göra skillnad med mitt jobb.

04

När skrattade du senast på jobbet?

Oj! Jag skrattar rätt ofta på jobbet, jag har väldigt trevliga och roliga kollegor!

05

En sista fråga, vad gör du helst på fritiden?

Jag umgås med familj och vänner. Och så gillar jag att meditera.

Det som driver mig framåt är när man ser resultat av det man har gjort.

Enjoy
succeeding
together.®