Möt Jarmo Lillsjö

Jobbar som: Kvalitet-och miljöansvarig

Jobbar på: Proton Finishing Eskilstuna

Jarmo är kvalitet-och miljöansvarig på Proton Finishing Eskilstuna. Eskilstuna har fått mycket fin cred för deras kvalitetssäkringsarbete, vad menar han då är grundpelarna i kvalitetsarbetet?

Vårt team är allt, våra medarbetare är den största tillgången vi har. Jobbar vi inte alla mot samma mål kommer vi aldrig lyckas, därför lägger vi vid stor vikt vid information, utbildning och uppföljning. Den mänskliga faktorn kommer alltid finnas som en risk.
Man kan minimera den med olika lösningar, men så länge man inte kan bygga bort samtliga manuella moment är detta något man måste ha med sig och jobba förebyggande med. Därför måste vi alla känna en yrkesstolthet i att göra rätt, jag vill påstå att alla i vårt team på enheten känner så vilket är otroligt roligt att se.

01

Hur gör man då för att komma dit, att man faktiskt känner en stolthet i att göra rätt?

Dit kommer man genom engagemang, tydlighet och systematik! förklarar Jarmo. Vi ska ha förutsättning att göra rätt, det är nr 1.

Det ska finnas verktyg och man ska vara utbildad i hur man använder dessa verktyg och lika viktigt är att man ska förstå varför man ska använda verktygen.
Information, utbildning och uppföljning…här ligger grunden för allt vi bygger upp.

Vi är tydliga med att är man osäker på något så är det stoppa och larma mot mig som gäller. Hellre stoppa i onödan än att frisläppa felaktigt gods.
Stoppar vi det bara inhouse så har vi tid att utreda och eliminera, utan att detta behöver störa vår kund. Jag är ständigt i produktionen med mitt team så vi tillsammans kan tittar, utvärderar och diskuterar utfall.
Att vara nära och visa med handling att detta är viktigt är en del av helheten i hur vi jobbar. Ord är bara ord, handling är vad som betyder något.

 

02

Hur jobbar ni förebyggande på ett rent praktiskt plan?

Vi gör systematiskt riskbedömningar och artikelgenomlysningar.
Efter att vi i somras installerade vår nya pulverbox pågår en genomlysning av samtliga artiklar för att säkerställa utfallet. Första körningen övervakas och artiklarna får en komplett kvalitetskontroll där alla påpekanden loggas och måste stängas innan nästkommande körning.
Först när samtliga påpekanden är åtgärdade och stängda får artikeln grönt kort och placeras i normalt flöde igen.

”Det är i stora drag hur vi arbetar – vi chansar inte, vi säkerställer!”

Enjoy
succeeding
together.®