Proton Finishing Eskilstuna investerar i hållbar arbetsmiljö

Klimatet, kunderna och medarbetarna. Alla vinner på de nya investeringarna hos Proton Finishing i Eskilstuna. Dom enda som blir missnöjda är kråkorna, som får det lite kallare om fötterna i vinter.

Proton Finishing har under lång tid drivit ett hållbarhetsprojekt som syftar till att företaget ska vara ledande i ytbehandlingsbranschen. Nu har turen kommit till Proton Finishing i Eskilstuna där man investerar i tre förbättringar som kommer att innebära stora positiva förändringar, berättar Sandra Vatn som är hållbarhetsutvecklare:

– Främst är det våra medarbetare som kommer att tjäna på de här investeringarna eftersom vi får en mycket bättre arbetsmiljö. Men vi kommer också att kunna reducera klimatpåverkan och minska koldioxidavtrycket med 87 ton.

Marcus Anderberg, som är platschef i Eskilstuna, ser förstås positivt på investeringarna.

– Att kunna erbjuda en bra arbetsplatsmiljö betyder jättemycket för vårtmedarbetarvarumärke och möjligheten att rekrytera ny kompetens. Men det handlar också om att utveckla affären. Proton Finishing kommer att fortsätta sin höga investeringstakt med fokus på automation, processer och ny teknik som kan bidra till ökad hållbarhet.

– Att vi är proaktiva inom hållbarhet är jätteviktigt för våra kunder. Vi har fått positiva reaktioner från flera av våra större kunder som är imponerade över våra satsningar och tycker att vi har bra koll och ligger långt framme. Det faktum att vi också kommer att bli mer effektiva i det vi gör, påverkar ju också kunderna positivt ur ett rent affärsperspektiv. Vi ser det här som starten på en spännande tillväxtresa – det är naturligtvis roligt att koncernen ser möjligheterna i vår verksamhet och satsar på den!

Främst är det våra medarbetare som kommer att tjäna på de här investeringarna eftersom vi får en mycket bättre arbetsmiljö.

Det här händer på Proton Finishing i Eskilstuna

Värmeåtervinning

Genom att installera en värmeväxlare kan värmen från torkugnen och härdugnen återanvändas i förbehandlingen. Energi som tidigare eldades för kråkorna och gick rakt ut via ventilationen. Det här innebär att man minskar gasolförbrukningen med cirka 8 procent, och därmed minskar verksamhetens koldioxidavtryck rejält.

Pulverbox

Tidigare har många detaljer krävt manuellt arbete. Visserligen har medarbetarna jobbat med så kallade exoskelett och masker som har minskat risken för skador, men den fysiska arbetsmiljön har ändå varit utmanande. Med den nya pulverboxen sker all lackering i ett slutet system, med mycket mindre manuellt arbete än tidigare, vilket kommer att ge en bättre arbetsmiljö. Med boxen minskar också åtgången på färg samtidigt som produktionen blir effektivare.

Blästermaskin

Den nya effektiva blästern, som installeras 2023, är en ersättningsinvestering som kommer att ge möjligheter till energiåtervinning och bättre arbetsmiljö. Gamla blästrar har ofta många rörliga delar och läcker material, vilket ökar arbetsmiljöriskerna i form av klämning och halkiga golv. Blästern som ska installeras har ett slutet system både vad gäller material och hantering.

Hållbarhetsutvecklare Sandra Vatn och Marcus Anderberg inspekterar pulverboxen som nu är redo att tas i drift.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®