Ett PLUS har lagt gunden för Protons identitet.

Ett varumärke är mer än bara reklam, en trycksak, copy eller en slagkraftig annons. Ett varumärke är något förenklat summan av det du säger och gör – och här är våra värderingar avgörande för att stärka och bygga vårt varumärke. De nya värdeorden som tagits fram är inte en pappersprodukt, värdegrunden ska beskriva hur vi är och agerar mot de vi har att göra med. Det om något anser vi, bildar ett varumärke.

En positiv kraft

I dagarna har Protons nya identitet presenterats och rullats ut. Internt och externt. Den tidigare starka röda färgen i Protons identitet har fått lämna plats till en mer monokrom grundpalett för att skapa enhetlighet och harmoni. Då den är tidlös och klassisk är den lika relevant idag som om flera år. Accentfärgerna matchas lätt mot det monokroma och tillför en känsla av lugn, mjukhet och klarhet, men bidrar också till känslan av värme och energi. Paraplyet, som är den symbol vi tidigare hade i vår logotyp, symboliserade vår företagsgrupps bredd av verksamheter, kompetenser och människor. Och skyddet dessa ger varandra.

Detta är fortfarande en stor del av vad Proton står för och hur vi agerar inom koncernen, men vi ser att det som tar oss framåt är just det som tog oss hit, syftet till det som lade grunden för Protons start.

I arbetet med att ta fram en ny identitet var det alltså viktigt för oss att bevara det Proton stått för sedan det grundades 1990, att vara en positiv kraft och göra skillnad. Därför landade vi i att låta ett starkt och tydligt plus vara tongivande i vår nya logotyp. Det rimmar dessutom väl med den värdegrund hela företagskoncernen arbetat fram det senaste året.

Värdegrundsarbetet ligger helt i linje med den nya identiteten för Proton och tvärtom vilket verkligen hjälper oss i arbetet med att nå gruppens vision.

Kärnan i vilka vi är

Vårt plus bygger på kärnan i vilka vi är. Vårt företags-namn har sitt ursprung från en proton, en positivt laddad partikel.

Redan från start, då företagskoncernen bildades, innebar det att vi vill göra positiv skillnad för alla de som på något sätt har att göra med oss på Proton; medarbetare, kunder, leverantörer, samhälle. Symbolen i form av ett subtilt plus knyter alltså an till den positiva laddningen i Proton, den ska kännas

modern och symbolisera teknik, framkant och ha en spännande karaktär. I logotypens plus anas en pil, som symboliserar den energi och framtidshopp som finns i gruppens bolag och medarbetare.

– Inte anade vi när vi påbörjade arbetet med både värdegrunden och varumärket att de skulle bygga varandra så mycket. Värdegrundsarbetet ligger helt i linje med den nya identiteten för Proton och tvärtom vilket verkligen hjälper oss i arbetet med att

nå gruppens vision. Vi går in i det här med så mycket energi och framtidshopp, säger Emma Ohliw, marknads- och kommunikationschef på Proton Group.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®