Candor, hållbarhet och strategi!

Förra veckan hade vi glädjen att välkomna Candor till vår enhet i Forsheda för samtal kring hållbarhetsutveckling.

Det var ett möte med möjlighet att dela erfarenheter, visioner och idéer kring hållbarhetsutveckling.

Under deras besök fick Candor en genomgång av vår Maria Thom som delade med sig av Protons resa inom hållbarhetsarbete. Ett arbete som vi är väldigt stolta över och som vi brinner för.

Patrik Dagmalm, Technical Manager på Candor, uttryckte sig på följande sätt:

”Det var med stort intresse som Candor fick ta del av Protons arbete inom hållbarhet via den rundvandring och presentation som den entusiastiska Maria Thom svarade för. Vi reste därifrån med fördjupade kunskaper och nya idéer till Candors hållbarhetsstrategi.”

Att lyssna till Candors berättelse om deras egen resa var både inspirerande och givande. Det är dessa ögonblick av öppenhet, delat engagemang och samarbete som driver oss framåt.

Tillsammans skapar vi en positiv förändring!

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®