Egen­producerad el för Proton Finishing

Ett tak fullt av solceller! Det är vad du får se om du besöker vår enhet Industripulver i Anderstorp som är först ut av våra sex ytbehandlingsenheter med att producera egen energi.

Solcellsytan är på 1850 m² och täcker nästan hela takets yta.
Toppeffekten blir 390 kW och kommer generera 311 000 KWh/år, vilket är nästan 10% av Proton Finishing Industripulvers årsbehov av el. Detta är ett nytt steg på vår resa mot att bli en mer hållbar ytbehandlare.

– Planen är att fler enheter också ska ha solceller på sikt. Efter denna installation har vi lärt oss lite mer och kan effektivare få upp lämpliga anläggningar på våra andra enheter. Genom att installera solpaneler blir vi mindre känsliga för omvärldsförändringar, likt den vi sett och ser på energimarknaden.
En kombination av energieffektivisering, effektiv produktion och egenproducerad energi ger ett väldigt konkurrenskraftigt och tåligt företag och hjälper oss att utveckla verksamheten även i motvind, säger Sandra Vatn, hållbarhetsutvecklare på Proton Finishing.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®