Det hänger på detaljerna

Med ny, smart upphängning har pulverlackeringsspecialisten Proton Finishing Alsab skapat energieffektivitet i världsklass. Allt tack vare det fina samarbetet med lokala leverantören HangOn.

Vi hade redan en hög energieffektivisering i verksamheten.

I samband med energikrisen började Proton Finishings samtliga enheter att utvärdera möjligheterna till energi- besparing och ytterligare begränsning av koldioxidavtrycket. Något som skulle visa sig bli en utmaning på Proton Finishings enhet i Anderstorp.

– Vi hade redan en hög energieffektivisering i verksamheten, konstaterar Liam Tran.

Genom det mångåriga samarbetet med HangOn väcktes dock tanken på att se över själva upphängningsprocessen. Kanske fanns här energi att spara?

– Vi har utvecklat ett eget kalkylprogram som vi kallar HangOn Coating Calculation och som tar hänsyn till hela pulverlacke- ringsprocessen – inte bara själva hängningsmomentet. Och det bekräftade att det fanns stora möjligheter till effektivisering, berättar Jonas Törnquist.

Svårt att hinna med

Före lackering hängs alla detaljer upp på en fixtur som sedan går in i lackboxen. Ett arbete som på Proton Finishing, och nästan alla andra pulverlackeringsföretag, görs manuellt.

– Möjligheten till automatisering är, just nu, väldigt små i den här branschen eftersom det ofta handlar om stora variatio- ner och korta serier. Man behöver komma upp i väldigt stora volymer för att auto- matisering av upphängningen ska vara ett alternativ, berättar Jonas.

På Proton Finishing Alsab har lacklinjen en flaskhals som inte går att bygga bort: det finns helt enkelt en begränsad yta där själva upphängningen kan göras.

– Vi får helt enkelt inte plats med hur mycket folk som helst, vilket gjorde att det var svårt att hålla jämn takt med linan. Dessutom begränsades antalet detaljer som kunde hängas av ergonomin. Man kan hänga i ansiktshöjd plus en halv meter upp respektive ner. Resten av fixturerna gick in i lackboxen tomma, förklarar Liam.

Hela 90% i energibesparing

Med fler detaljer som går in i lackboxen utnyttjar man också energin bättre, samtidigt som kvaliteten på pulvret blir ännu bättre eftersom det inte behöver återvinnas så många gånger, konstaterar Jonas.

+ 90 %

energibesparing

Tio gånger fler detaljer

Lösningen blev HangOns nya standardiserade hängsystem HQW D. I just det här fallet med en kundunik delning och längd för att få ut max ur lackanläggningen. Fixturerna, som är en meter långa, förmonteras på annan plats i fabriken och kopplas sedan samman till två meter långa ”gardiner”. Fixturerna lagras på specialdesignade vagnar som sedan körs ut till linan där de kan hängas på, snabbt och enkelt.

Resultatet?

– Med den nya upphängningen får vi plats med 500 detaljer per meter i stället för tidigare 50, eftersom vi kan hänga detaljerna tätare och utnyttja hela höjden i lackboxen. Medarbetarna har fått mycket bättre ergonomi och slipper att känna sig stressade av att de inte hinner med, säger Liam.

Fler case

Enjoy
succeeding
together.®