Banbrytande belysnings­styrning med Exaktor i Malmö hamn

Ett styrsystem – alla lösningar. När Johan Olsson på Elinstallationer Södra Sverige fick uppdraget att energieffektivisera belysningen i ett komplext projekt i Malmö hamn var valet självklart: Koolmesh från Exaktor.

Elinstallationer Södra Sverige utför elinstallationer för fastigheter och kontor i hela Skåne. Fokus ligger på installationer inom kraft, energieffektiv belysning, IMD, data, styr och regler. I dagsläget är man åtta medarbetare vilket gör att man utan problem kan åta sig större projekt men samtidigt behålla de nära kundrelationerna. Johan Olsson, som har grundat och driver företaget, berättar att kundernas intresse för energieffektiv belysning har ökat lavinartat.

– Ofta handlar det om äldre belysningsanläggningar där man behöver få upp ljus- nivåerna men samtidigt spara energi och minska effektförbrukningen.

Samarbete ger resultat

Sedan flera år tillbaka har Johan Olsson ett nära samarbete med Exaktors Rickard Bengtsson. Tillsammans kan de hålla jämn takt med den snabba tekniska utvecklingen och säkerställa att kunden får en belysningsanläggning som verkligen är optimerad både vad gäller energiförbrukning och funktionalitet.

– För oss är det viktigt att ha en samarbetspartner som kan göra ljusberäkningar och belysningsplanering som möter mina kunders önskemål. Min målsättning är att vi ska överträffa förväntningarna men heller inte skjuta så högt över målet att man överinstallerar, säger Johan Olsson.

Bara fantasin begränsar

I Malmö hamn finns många attraktiva lokaler med fokus på lager och logistik. Här har Johan Olsson och Rickard Bengtsson fått förtroendet från flera hyresvärdar med hyresgäster inom olika branscher. Gemensamt för dem alla är att man har fokuserat på avancerad styrning för hög energieffektivitet.
– Med hjälp av styrsystemet Koolmesh och LED-

armaturen Tage har vi kunnat möta en stor variation av belysningsbehov fördelade på två verksamheter och totalt 5 500 m2 kvadratmeter. Det som är så otroligt bra med det här systemet är att det egentligen bara är fantasin som begränsar vad du kan göra med det, förklarar Rickard Bengtsson.
Koolmesh gör det möjligt att tillgodose alla lösningar

i en belysningsanläggning. Det unika med Koolmesh är att det sitter en sensor i varje armatur, vilket ger stor flexibilitet. Systemet reagerar också blixt- snabbt eftersom det bygger på individer istället för grupper.

Tryggt med truck

Det här blir extra tydligt hos logistikföretaget Nordanå Transport AB som är en
av hyresgästerna. Nordanå erbjuder ett komplett, klimatsmart logistikupplägg med transporter och lager. I sitt 4 000 kvadratmeter stora premiumlager lagrar man och lastar om kolonialvaror för livsmedelsbranschen.

– Våra transporter är 100 procent fossilfria. Våra leveranser sker med tunga moderna lastbilar i södra Sverige med inriktning på hållbarhet. En del av hållbarheten är ett hållbart arbetsliv; att våra

chaufförer alltid kommer hem till sina familjer varje kväll, berättar Anders Clarén som är verksamhetsansvarig.

Eftersom anläggningen hanterar livsmedel är den BRC-klassad, vilket även ställer krav på belysningen. Det får till exempel inte finnas risk för glassplitter.
– Eftersom vi är certifierade och har en uttalad hållbarhetsprofil är det viktigt för oss att även ha energieffektiv belysning som kan minimera koldioxidutsläppen. I Nordanås lager kommer styrsystemet verkligen till sin rätt. Det faktum att

man har en sensor i varje armatur ger en snabbare och tryggare upptändning med bibehållen energieffektivitet, förklarar Rickard.
– Så fort en sensor blir påverkad signalerar den till nästa armatur, vilket gör att belysningen hinner tända upp i takt med trucken. Man behöver aldrig oroa sig för att belysningen inte hinner med bara för att trucken kör för fort. Det blir en ljusvåg som följer med när man kör.

Man har fokuserat på avancerad styrning för hög energieffektivitet.

Johan Olsson på Elinstallationer Södra Sverige och Exaktors Rickard Bengtsson kan det här med energieffektiv belysning.

I Rekomos showroom och kontor har man installerat Exaktors LED-armatur Moln, givetvis med Koolmesh-styrning.

Arbetsljus för ateljéarbete

En annan hyresgäst är Rekomo som säljer nya och begagnade kontorsmöbler. Man har också en ateljé där man renoverar och klär om begagnade möbler, så kallad refurbishing. Även här fanns en stor bredd i belysningsbehoven – från showroom, till lager och kontorsbelysning. Som ett cirkulärt företag ville man förstås också ha en energieffektiv lösning.

– Hos Rekomo är ateljédelen ett väldigt bra exempel på att det går att kombinera ljusergonomi med energieffektivitet.
Här ville man ha en arbetsbelysning om 1 000 lux på arbetsytan för att medarbetarna skulle ha ett bra ljus att göra sömnadsarbetet i. Det är dubbelt så mycket som de standardiserade kontorsnivåerna. Men med hjälp av Koolmesh-styrningen blir det ändå energieffektivt eftersom belysningen stängs av när man lämnar arbetsplatsen, berättar Rickard Bengtsson.

90 procent energibesparing

Eftersom bytet har skett från gamla T8- armaturer, ofta helt utan styrsystem, ligger energibesparingen i lokalerna generellt på 85-90 procent. Men Johan Olsson på Elinstallationer Södra Sverige ser också många andra fördelar.
– Eftersom styrsystemet är trådlöst är det väldigt enkelt att installera och kräver mindre material och arbete vilket ger lägre installationskostnader och miljöpåverkan. När armaturerna väl är uppe år det smidigt att programmera och styra med appen i telefonen.

Trygghet är en annan viktig aspekt.
– För oss är det jätteviktigt att leveran- tören går att lita på när det gäller efter- marknaden och garantidelen. Att den som har levererat armaturer och styrning tar sin del av ansvaret.

Fler case

Enjoy
succeeding
together.®