Värderingar och varumärke går hand i hand.

Det senaste året har en ny värdegrund arbetats fram för hela Proton-koncernen. Arbetet inkluderar hela företagsgruppen och innebär att samtliga verksamheter och bolag har varit högst delaktiga i framtagningen av de nya värdeord och beteenden som ska bära koncernen framåt.

Bakgrunden till en ny värdegrund är att Proton har satt väldigt ambitiösa tillväxtmål för att kunna möta framtida behov och utmaningar i vår snabbt föränderliga värld. Ett strategiskt och operativt arbete fallerar om vi inte har rätt inställning och beteende inom organisationen. – Vår vision framåt och värdegrunden hänger ihop. Genom att leva värdegrunden och låta den genomsyra våra verksamheter är jag övertygad om att vi kommer närma oss visionen – som bland annat innebär att vi når de ambitiösa mål vi satt. Genom detta ska vi fördubbla vår omsättning de närmsta tio åren och höja lönsamheten avsevärt, säger David Gustafsson, koncernchef på Proton Group.

Från nuläge till nyläge

Det var ca 50 ledare som samlades under några dagar i september förra året. Teoretiska och praktiska övningar i grupp och individuellt, varvades med diskussioner kring nuläge – med den gemensamma nämnaren att hitta vägen framåt för ett nyläge. Det vi kom fram till dokumenterades och sammanställdes – för att slutligen resultera i fyra konkreta värdeord, där var och ett av orden är kopplade till några specifika beteenden.

Tillbaka till kärnan
Våra ledare konstaterade att det är flera olika beteenden som vi behöver inom våra verksamheter för att ta oss mot vårt mål. Det handlar om vår vinnarattityd, vår vilja att prestera och att vara först på bollen. Det handlar om arbetsglädje, hur vi bryr oss om varandra och ger varandra energi. Att utmana vårt mod, att vi vågar tänka nytt, att inte se några begränsningar och att ständigt vilja

utvecklas. Och det handlar om hur vi kommunicerar, samarbetar och gör varandra bättre, hur vi vinner tillsammans. Dessa beteenden sammanfattar vi i fyra ord; Proaktiv, Laganda, Utmana, Samarbete. De bildar ordet PLUS – som är kärnan i det vi kommer från. En positivt laddad partikel, en proton, som vill göra positiv skillnad.
– Det som tagit oss hit kommer inte ta oss dit vi vill och därför har vi antagit denna nya värdegrund med beteenden som vi tror är receptet för att kunna ta oss till den vision och målbild vi satt upp. Det här är en resa alla 440 medarbetare inom Proton behöver hjälpas åt med, och alla är därför högst involverade i arbetet. Samtliga ledare inom koncernen var med och satte vilka värdeord och beteenden som skulle hjälpa oss på denna resa. Och just nu pågår ett arbete med flera övningar där samtliga medarbetare är med och bidrar, berättar Mari Lundqvist, HR-chef på Proton Group.

Vilken kraft det blir när man samlar så många kompetenta och engagerade ledare. Jag är väldigt förhoppningsfull inför vad vi tillsammans kan åstadkomma genom detta arbete. Tänk er flera hundra medarbetare som var och en kommer att bidra till Protons tillväxtresa. Det är häftigt!

Träna, träna, träna

Att sätta den nya värdegrunden på tavlor räcker inte. När den nya värdegrunden var beslutad var nästa steg att samlas igen – denna gång i mindre grupper – för att träna på att jobba med våra nya beteenden. Allt för att förse samtliga ledare med verktyg för att sätta övningarna på spel i deras respektive verksamheter och funktioner. Vid varje tillfälle fokuserade vi på två ord och genomförde övningar kring dem. När övningarna genomfördes i teamen på hemmaplan sattes ett fokusområde kopplat till respektive ord som övningen byggdes på.

Från projekt till process
Det var ett gäng av inspirerande, energifulla, och säkert något trötta, Proton-ledare som åkte tillbaka till sina verksamheter för att sätta spelet med övningarna i rullning.
– Vilken kraft det blir när man samlar så många kompetenta och engagerade ledare. Jag är väldigt förhoppningsfull inför vad vi tillsammans kan åstadkomma genom detta arbete. Tänk er flera hundra medarbetare som var och en kommer att bidra till Protons tillväxtresa. Det är häftigt! Viktigt att ta med sig är också att det här

arbetet inte är ett projekt som vi genomför nu och sedan kan checka av, det är en ständigt pågående process som vi ska leva i varje dag, påpekar Mari Lundqvist, HR-chef på Proton Group.

Genom att leva värdegrunden och låta den genomsyra våra verksamheter är jag övertygad om att vi kommer närma oss visionen.

David Gustafsson

koncernchef, Proton Group

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®