Universitets­studenter hjälper Proton att nå hållbarhets­målen

Som ett led i Protons hållbarhetsarbete, initierade vi ett samarbete med Jönköping International Business School. Initiativet togs mycket väl emot av universitetet som direkt beslutade att vårt behov och uppdrag skulle passa som en hel kurs. Målet med uppdraget är att ge Proton en djupare förståelse för inom vilka områden av hållbarhetsarbetet vi ska fokusera på, utifrån våra intressenters förväntningar och krav.

Nästan 80 studenter besökte förra veckan produktionsenheterna i Skillingaryd och Värnamo där de delades upp i grupper och fick en rundvandring och genomgång av verksamheterna. Koncernchef David Gustafsson presenterade företagsgruppen och Maria Thom, hållbarhetschef på Proton, presenterade och förtydligade det uppdrag studenterna fått ta del av.

– Det är tydligt att dagens unga är engagerade i hållbarhetsfrågan och bryr sig om klimatet. Det var en grupp studenter med sann Proton-anda som besökte oss idag. Det krävs mod att ställa tuffa, och väldigt konkreta, frågor kring företags hållbarhetsarbete och det är just den typen av människor som vi tror behövs i arbetslivet idag, om vi verkligen vill förändra. Jag ser verkligen fram emot att ta del av den sammanställning och analys studenterna kommer presentera, säger Maria Thom.

Kursen inom programmet heter ”Organization Theory for purpose and profit” och inkluderar anonyma djupintervjuer med ca 50 av Protons intressenter, uppdelade inom gruppens olika affärsområden. Intressenterna har varit mycket positiva till Protons initiativ som förhoppningsvis kommer leda till än mer hållbara affärer.

​​​​​​​ – Hållbart företagande är ett relativt nytt arbetssätt, där man belyser hållbarhetsfrågan inom olika delar av ett företags verksamhet. Det är oerhört värdefullt för oss som universitet samt inom programmet ”Sustainable Enterprise Development” att ha ett nära samarbete med näringslivet för att ge studenterna insikt i hur saker och ting fungerar i verkligheten. Att de dessutom får ett konkret och tydligt uppdrag från ett företag som Proton skapar flertalet mervärden, menar Pierre Sindambiwe, P.h.D och extern lärare på Jönköping universitet.

På frågan varför hållbarhet är viktig var studenterna tydliga.

-Klimatet är viktigt för alla. Vi kommer se allt mer konsekvenser av vårt agerande om vi inte gör något nu. Befolkningen växer i en allt högre takt så vi behöver hushålla med våra resurser och värna om den jord vi lever på, påpekar Janis Aprubs, student.

Kurs-kollegan Anton Johansson håller med och fyller i;

-Jobbar inte företag med frågan eller visar på viljan att göra det, är de inte intressanta som arbetsgivare för mig när jag kommer ut i arbetslivet.

​​​​​​​För oss på Proton känns det hoppfullt och lärorikt med besöket och hjälpen från universitetsstudenterna. Proton står just för positiv förändring och är säkra på att vi tillsammans kan bidra till en bättre värld för nästa generation.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®