Stena Recycling klämmer ut de sista dropparna

Återvinningsspecialisterna på Stena Recycling går i bräschen för industrins omställning till ökad hållbarhet. I företagets senaste projekt i Skarvikshamnen är rördragningen en strategiskt viktig länk – ett jobb som görs av specialisterna på Weldin.

Stena Recycling är ett av Sveriges största återvinningsföretag och jobbar med återvinningslösningar för ett mer cirkulärt samhälle. Affärsidén är att ta emot restmaterial från industriell produktion och andra verksamheter för återanvändning eller förädling till nya produkter eller ny energi. Järn och metall, farligt avfall, elektronik, plast och papper är bara några av alla de material där Stena Recycling har omfattande kompetens. Vid Stena Recyclings anläggning i Skarvikshamnen specialiserar man sig på vatten och oljerening och tar emot förorenat vatten och olja från många olika branscher.

– Bilindustrin, övrig tillverkningsindustri och tvätthallar hör till våra vanligaste kunder. I dag har alla företag tuffa krav på sig att hantera sitt restmaterial på rätt sätt. Och det är här som vi kommer in, förklarar Robert Karlsson som är chef för teknik och utveckling på Stena Recycling.

Det som ingen vill ha

Att ta hand om material som utgör ett problem för en kund och på ett hållbart sätt förädla det vidare så att det kommer till nytta i nästa led är hela grejen.

– Det kan till exempel handla om att vi får in spillolja som vi renar och kan slussa vidare för ett annat användningsområde.

Allt vi gör handlar om hållbarhet – från tjänsterna som vi erbjuder till vår egen verksamhet. Vår verksamhet här i hamnen är en farligt avfall-anläggning som förstås hanteras enligt myndighetskrav.

Ännu mer hållbart

Just nu genomför Stena Recycling en ombyggnation av sin vattenreningsprocess med syftet att minska miljöpåverkan i den egna verksamheten. För att du ska hänga med i svängarna så bjuder Robert Karlsson på en liten snabbkurs i vattenrening:

– När man renar vatten så uppstår det något som kallas slam. Slammet består av de föroreningar och partiklar som avlägsnats från vattnet. Utmaningen med slammet är att det fortfarande innehåller en del vatten, ska man vara lite snäll så kanske man kan likna det vid chokladsås. Slammet har ett värde, eftersom det kan skickas för energiåtervinning, till exempel till ett kraftvärmeverk. I dag stabiliseras slammet upp med ett annat material inför transport.

– Att medarbetarna på Weldin har så lång erfarenhet av konstruktion och svetsning är tryggt och ger mervärden eftersom de kan bidra med lösningar och goda idéer som bygger på kunskap och mycket erfarenhet.

– Genom att bygga om vår anläggning och komplettera den med en slamavvattnare som bygger på modern avvattningsteknik kan vi få bort vattnet och skapa ett torrare material. Det innebär mindre volym och färre transporter vilket kommer att påverka bränsleförbrukningen och klimatavtrycket på ett positivt sätt.

Ser och bygger strukturen

Vinn-vinn helt enkelt – och det är här som infrastrukturspecialisterna på Weldin kommer in. Själva avvattningsanläggningen har Stena Recycling köpt från en leverantör, men det är Weldin som har fått ansvaret att bygga om anläggningen och integrera den nya avvattningen.

– Vårt uppdrag har varit att se till att allt installeras på ett smart och effektivt sätt så att det fungerar som det var tänkt. Därför har vi också hjälpt till med ritnings- och konstruktionsunderlag, förklarar Magnus Krantz som är projektledare hos Weldin.

– Förutom de rent processtekniska delarna med installation av rör har vi även ansvarat för montage av entresoler, trappor och räcken. Det är ett ganska omfattande projekt som dessutom ska CE-märkas, och det är förstås jätteroligt att få det förtroendet. För oss handlar det mycket om att försöka vara lyhörda och flexibla så att Stena Recycling verkligen får utdelning på sin hållbarhetsinvestering. Att projektet bidrar till en kombination av bättre resurshantering, ett minskat klimatavtryck och affärsmässiga vinster gör förstås att det känns lite extra roligt.

I höst tas den nya anläggningen i bruk. Robert Karlsson ser med spänning fram emot resultatet och konstaterar att han uppskattar ett bra teamwork.

– Att medarbetarna på Weldin har så lång erfarenhet av konstruktion och svetsning är tryggt och ger mervärden eftersom de kan bidra med lösningar och goda idéer som bygger på kunskap och mycket erfarenhet.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®