Nilsson Energy och Weldin: Samarbete som ger positiv energi

Grön vätgas kommer att spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men tekniken är fortfarande i sin linda och för att lyckas krävs att många experter samarbetar. Vätgaspionjären Nilsson Energy och rörspecialisten Weldin har hittat vägen framåt, tillsammans.

Nilsson Energy startade som en klassisk ”servettidé” 2016.

– Vi – Hans-Olof Nilsson, Pontus Lundgren och jag – stannade och fikade på café Nordpolen i Vara efter ett affärsmöte i Mariestad. När vi satt där med vårt kaffe började vi prata om vätgasens roll i den gröna omställningen. Vi såg dess möjligheter och började skissa upp struktur och vision för Nilsson Energy på en servett. Sedan dess har vi jobbat natt och dag med att förverkliga vår vision, berättar Martina Wettin som förutom att hon är en av grundarna även arbetar med strategiska affärer och partnerskap.

I dag har företaget 35 medarbetare med specialistkompetens och bolaget samarbetar även med underkonsulter för att skapa robusta och säkra vätgaslösningar.

– Grön vätgas och vätgaslösningar utanför industristängslet är en ung bransch vilket innebär att vi och branschen har fått lära oss allt från början – både vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Men nu börjar tekniken att bli mogen samtidigt som vätgas har blivit accepterat som en viktig lösning för att klara klimatomställningen. Samhället och företagen har insett att vätgas kommer att vara relevant, både som lagringsmedium för förnybar energi samt som bränsle för att fasa ut det fossila.

Den flyttbara bränslecellsgeneratorn genererar el där det behövs.

Nyckelfärdiga vätgaslösningar

Nilsson Energys affärsidé är lika enkel som komplicerad: design och leverans av nyckelfärdiga vätgaslösningar, bland annat vätgasanläggningar för småskalig och lokal produktion till större anläggningar för vätgasfabriker. Företagets erbjudande täcker hela spektret från konsulttjänster och förstudier till kundanpassade design- lösningar, byggnation, installation, drift och service. Exempel på kunder är företag inom industrin som för närvarande använder fossilgas i sina verksamheter, transportföretag som strävar efter egen vätgasproduktion för drivmedelsförsörjning, fordonsindustrin och forskningsverksamheter som önskar egen vätgasproduktion för testning eller som drivmedelsförsörjning, samt offentliga organisationer som vill trygga sin energiförsörjning, både på kort och lång sikt.

Decentralisering är ett nyckelord

– Vi strävar efter att säkra det svenska energisystemet och öka motståndskraften hos samhället och företagen mot avbrott, samtidigt som vi främjar oberoendet från fossila bränslen. Genom att implementera många mindre lokala system med vätgas som energikälla skapar vi en trygg energi- tillförsel och minskar sårbarheten mot yttre påverkan. Vår fokus ligger därför på att utveckla robusta och säkra lokala system för både näringslivet och samhället, förklarar Martina Wettin.

Vätgasdetektorn kan användas för att upptäcka och mäta förekomsten av vätgas i ett utrymme.

”Anläggningarna som vi bygger omgärdas av en komplex lagstiftning gällande brand och säkerhet och därför känns det tryggt att ha tillgång till Weldins kompetens.”

Höga krav på dokumentation

Nilsson Energy har sin utvecklings- och designavdelning på Lindholmen och en monteringsanläggning i Säve, strax utanför Göteborg. I Säve monteras bland annat komponenter, styr- och reglersystem ihop för vätgasproduktion i modulskåp eller i 20-fots containers.
– Installation och svetsning på plats ute hos kund utförs av oss på Weldin som också stöttar i utveckling av nya lösningar och underlag, berättar Magnus Krantz som är projektledare på Weldin.
Kvalitet och spårbarhet är en kritisk punkt eftersom vätgas transporteras under högt tryck.

– Det handlar om upp till 500 bars tryck i rören vilket ställer höga krav på material, montage, svetsning och dokumentation. Allt ska kunna spåras in i minsta detalj. Här har vi ett litet försprång eftersom vi har omfattan- de erfarenhet av att jobba med läkemedels- och livsmedelsindustrin, som också har högt ställda krav på dokumentation.

Eftersom tekniken är så ny, så kan varje projekt betraktas som en pilot.
– Att ha ett nära samarbete där vi förenar våra kompetenser är inte bara en förutsättning för att bli framgångsrika. Det blir också vårt gemensamma bidrag till att driva utveck- lingen framåt, säger Magnus Krantz.

”Goda partnerskap”

Det är en syn som delas av Martina Wettin.
– Anläggningarna som vi bygger omgärdas av en komplex lagstiftning gällande brand och säkerhet och därför känns det tryggt att ha tillgång till Weldins kompetens. Eftersom vi driver verksamhet inom ett område som berörs av klimatpolitiken är det viktigt att vi arbetar på en strategiskt hög nivå och i goda partnerskap med våra leverantörer. För oss är det oerhört viktigt att vi har en bra dialog och kan följa varandras teknikutveckling. Generositet och långsiktiga relationer är förutsättningen för att vi ska lyckas tillsammans, avslutar Martina Wettin.

Vi strävar efter att säkra det svenska energisystemet och öka motståndskraften hos samhället och företagen mot avbrott, samtidigt som vi främjar oberoendet från fossila bränslen.

Martina Wettin, en av grundarna till Nilsson Energy och passionerat engagerad i den gröna omställningen.

Fler case

Enjoy
succeeding
together.®