Vi blir framgångsrika tillsammans

Från leveransen av 700 stolar i stålrör till Volvo på 1950-talet till utvecklingen av morgondagens lastbilar.

Det är ett samarbete att vara stolt över. Bland Volvo Groups mer än 50 000 leverantörer visar Skillingarydsföretaget Proton Engineering på en lång relation med sin 18:e plats på listan. Den gemensamma resan fortsätter vidare med utvecklingen av framtidens lastbilar.

Grunden är en gemensam vision

– Innovation och hållbarhet ligger i topp på vår agenda och här har Proton Engineering en viktig roll att spela, säger Marc Delobelle, Purchasing Manager Volvo Group.

Som inköpare har han ett särskilt ansvar för Volvos och Renaults lastvagnar vilket under de senaste fem åren har inneburit nästan daglig kontakt mellan inköpsteamet i Lyon, Frankrike, inköpsteamet i Göteborg – och Proton Engineering i Skillingaryd. Men samarbetet mellan Volvo Group och Proton sträcker sig mycket längre tillbaka i historien än så. Ordern från AB Volvo som förändrade dåvarande Anders Krahners inriktning kom redan på 1950-talet, och därifrån har historien rullat vidare.

– Från Proton Engineerings tvåsiffriga leverantörsnummer är vi uppe i femsiffrigt idag, konstaterar Marc.

En gemensam vision är grundstenen när Volvo Group bygger sina långsiktiga affärsrelationer. Och det gäller även Proton Group.

– Det är därför det är så viktigt med transparent och kontinuerlig kommunikation så att vi delar visionen och har samma prioriteringar. Det ska inte finnas något utrymme för överraskningar, menar Marc. Det Volvo Group söker hos sina underleverantörer är förmågan till prestation (perform) och utveckling (transform). Prestation handlar om både kvalitetsdetaljer och leveransprecision, och här har Proton Engineering levererat under alla år.

– Kvalitet kommer alltid först. Volvo är ett premiumvarumärke och när det gäller kvalitet kan vi aldrig kompromissa, säger Marc.

Ledningen inom Proton Group har gång på gång gett bevis på transparens, på förmågan att förutse och vara proaktiv, att förstå och rätta till, att se vad som behöver göras och att lösa det.

Marc Delobelle

Purchasing Manager, Volvo Group

Vara industrins benchmark i kundnöjdhet

Som underleverantör till Volvo Group måste man dessutom vara industrins benchmark vad gäller kundnöjdhet, förklarar Marc. Du måste vara reaktiv, flexibel och proaktiv. Vara inställd på ständig förbättring och fokusera på hur du kan skapa mervärden. Till exempel genom att investera i produktionsutrustning och automationslösningar och därigenom öka sin kostnadseffektivitet.

– Proton Engineering har varit väldigt duktiga på att göra detta, och det är så vi blir framgångsrika tillsammans, säger Marc. Att Proton Engineering också har startat en produktionssite i Litauen nämner Marc som en viktig konkurrensfördel som gett ökad flexibilitet. Likaså att Tier 2* finns inom gruppen, med Proton Finishing.

– Ledningen inom Proton Group har gång på gång gett bevis på transparens, på förmågan att förutse och vara proaktiv, att förstå och rätta till, att se vad som behöver göras och att lösa det, säger Marc.

Framtiden ligger i gröna lösningar

Men framtiden då? Långsiktiga affärsrelationer med Volvo Group handlar som vi har förstått också om utvecklingspotential, och här väntar en spännande framtid, menar Marc.

– Fordonsindustrin kommer att möta fler förändringar de närmaste tio åren än vi sett de senaste femtio. Vårt mål är att minska CO2-avtrycket i alla led genom elektrifiering av drivlinan och nära samarbete med våra partners, säger Marc. Konkurrensen är tuff på marknaden. Volvo Group utmanas både av traditionella OEM-företag och nykomlingar, exempelvis i USA och Kina. Det handlar om att ligga först i innovationsracet mot framtidens elektrifierade fordonsflotta med automatiserade ekosystem och smarta, uppkopplade lastbilar.

– Därför är det så viktigt för oss att lägga upp strategin tillsammans med våra leverantörer för att också säkerställa att man driver frågan i sina egna leverantörsled, säger Marc. Fokus måste ligga på gröna lösningar hela vägen. Det handlar till exempel om viktoptimering av material till fordonsdetaljer för att kompensera för tunga batterier. Det handlar också om utvecklade system för återvinning av material och gröna lösningar vad gäller ytbehandling.
– Här har Proton Group stora möjligheter att ligga på topp med sina goda idéer, säger Marc Delobelle.

*Tier 1 levererar direkt till OEM. Tier 2 levererar indirekt (som underleverantör till Tier 1) till OEM.

Bilderna i reportaget kommer från Volvo Truck Corporation.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®