Förändring får både företag och människor att växa

Jonas Fasth forskar och undervisar på Handelshögskolan i Göteborg, där han fokuserar på frågor kring strategi och förändringsarbete i tillväxtbolag. Just nu samarbetar han med Proton Group i ett spännande utvecklingsprojekt.

– Den grundläggande frågan som jag försöker att besvara är: Vad är det egentligen som kännetecknar ett tillväxtbolag?, förklarar han.

01

Och vad är svaret?

– Tillväxtbolag är bra på att hantera förändring och tänka nytt. Det är insikter som man kan ha stor nytta av både som medarbetare i ett företag och som privatperson. Förändring får både företag och människor att växa.

02

Vad är förändring?

– Förändring är lärande. Tänk dig att ett företag, eller en människa för den delen, klarar av att utnyttja alla sina tillgängliga resurser maximalt – både dem som finns inom företaget och dem som finns i omvärlden. Då vore möjligheterna oändliga. Rent teoretiskt är det förstås möjligt men det finns ingen som klarar det, eftersom det finns något i vägen. Jag kallar det ”förståelsegapet”. Förståelsegapet är skillnaden mellan var vi är och vad vi faktiskt skulle kunna uppnå. Det här förståelsegapet påverkar vårt tänkande och vår mentala karta, och det är den kartan som vi agerar utifrån både som individ och som grupp. När vi inser och förstår att vi kan göra saker annorlunda, att vi kan förändra saker, så minskar gapet och vi kommer lite närmare den där optimala situationen.

03

Men är det inte väldigt jobbigt?

– Att lära sig nya saker är jobbigt och kräver mycket energi. Det är därför vi människor gärna vill automatisera saker och skapa rutiner, det är helt enkelt lugnt och skönt. Så fort vi går utanför ramarna så måste vi tänka och då blir vi trötta. Men man ska komma ihåg att alla förändringar inte behöver vara stora. Många små förändringar räknas också.

04

Vad krävs för att man ska lyckas med förändringar?

– Om du driver ett företag är det viktigt att du har med dig rätt människor. Det spelar ingen roll hur bra idéer du har om du inte har rätt människor. Men med rätt människor kan du lyckas, även om idén bara är halvbra. Som företag gäller det att du rekryterar, och klarar av att behålla, medarbetare som har den där energin. Sedan är det ju förstås så att alla människor inte har samma energinivåer – och inte hela tiden. Man kanske går igenom en jobbig period i privatlivet eller har andra orsaker till att man känner ett motstånd mot förändringar. Om 100 medarbetare deltar i ett förändringsarbete så kan vi räkna med att det också finns 100 olika uppfattningar om vad som händer. Alla människor agerar utifrån sin förståelse och gör sitt absolut bästa. Det är väldigt ovanligt att någon spjärnar emot av ren illvilja. För att skapa förändringar och energi så måste vi också få ett tydligt ramverk som ger oss de bästa förutsättningarna att jobba. Därför behöver man måla upp en tydlig bild av vilket mål som ska uppnås och skapa en spelplan som visar hur och med vilka värderingar man ska jobba. Sedan måste alla medarbetare få rätt förutsättningar att agera utifrån vad de kan och vill göra. Det handlar alltså inte om att jämföra prestationer, vem som gör mer och vem som gör mindre, utan om hur alla kan bidra på sitt sätt. Till sist, så måste man som företag ha kraften, kompetensen, tiden och pengarna som krävs för att genomföra förändringarna.

05

Ditt bästa tips till personer som vill förändra och kanske också förändras?

– Reflektera! Ta dig tiden att tänka efter och fundera över vad det egentligen var som hände. Hur hänger saker och ting ihop? När man reflekterar över en händelse så lär man sig nya saker och bygger om sin mentala karta. I en lärande organisation skapar man tid och utrymme för människor att få tänka, men tid är tyvärr ofta en bristvara i organisationer.

06

Hur förändras du själv?

– Jag har förmånen att ha ett jobb som till stora delar handlar om reflektion och där vi får mycket tid för reflektion. Jag läser forskningsartiklar och skissar på upplägg för mina egna forskningsprocesser. Sedan kan det vara kämpigt emellanåt när man börjar tvivla på tidigare tankar och måste tänka om och tänka nytt. Dessutom undervisar jag ju studenter varje dag. Ungdomar är oerhört vetgiriga och ställer jättejobbiga frågor hela tiden. Då utvecklas jag också – det är fantastiskt roligt!

”Ta dig tiden att tänka efter och fundera över vad det egentligen var som hände. Hur hänger saker och ting ihop?”

Jonas Fasth forskar och undervisar på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet,
och tillhör sektionen Management & Organisation. Han disputerade 2018 med avhandlingen “Företagsledares arbete och tillväxt”. I sin forskning studerar Jonas tillväxtens dynamik för att utveckla kunskap om de aktiviteter och processer som skapar tillväxt. Fokus riktas mot det som tillväxtföretagens ledare och medarbetare gör.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®