”Ljuset ska lysa bara där du behöver det”

Omställningstakten ökar – från och med nästa år förbjuds all försäljning av konventionella lysrör. Att gå över till LED-belysning ger stora energibesparingar i sig. Proton Lighting går steget längre med närvarostyrning som kan minska energiförbrukningen med uppemot 80 procent.

– Idag handlar det inte bara om att sätta in LED-armaturer, idag måste du också kunna släcka dem för att spara energi. Vi måste få bort tomgångskörningen, säger Anders Schultz, projektsäljare på Proton Lighting.

Vi möts på systerföretaget Proton Engineering i Skillingaryd där man successivt håller på att byta ut gamla lysrörsarmaturer mot nya LED-armaturer med närvarostyrning.

Stand-alone är nyckelordet.

– Normalt har du en mastersensor som tänder hela rummet när du kommer in. Men det här systemet som vi jobbar med nu, sensorstyrning, är helt banbrytande. Varje armatur har en egen sensor och alla kommunicerar trådlöst med varandra via blåtand, berättar Anders. Styrningen innebär i det här fallet att armaturerna tänds successivt i takt med att du rör dig i lokalen.

– Vi har alltid kunnat ha lyset på, men varför ska vi? Det är ju helt onödigt. Jag kallar det här för pannlampsbelysning, säger Anders.

– Det ska lysa bara där du behöver ljuset.

Conny Strandgård, underhållsansvarig på Proton Engineering, instämmer:
– Jag har jobbat här i många år och jag tänker likadant här som jag tänker därhemma. Ibland har jag åkt förbi här på en söndag och sett att det lyser och då har jag alltid stannat till och släckt.

Conny har inte bara lagt extra tid på att släcka, han har också fått ägna mycket tid åt underhåll och bokning av elektriker när armaturer måste bytas och kablage dras om.
– Det här systemet kommer att sköta sig själv nu när vi ställt in det, och det kommer att spara mycket tid för mig, konstaterar Conny.

Dessutom förbättras arbetsmiljön för alla anställda med den nya belysningen.
– Det är ett lyft som heter duga, säger Conny och ler.

Varje armatur har en egen sensor och alla kommunicerar trådlöst med varandra via bluetooth.

Smart med bluetooth

Allra viktigast just nu är kanske ändå energifrågan. Både företag och privatpersoner vrider och vänder på alla faktorer som kan minska energiförbrukningen. När Anders fick i uppdrag att ta fram ett förslag på ny LED-belysning hos Proton Engineering började han först med den traditionella tänd-släck-lösningen med mastersensorer.

Men känslan skavde. Tänk om man kunde jobba ned närvarostyrning för att begränsa antalet armaturer som lyser samtidigt? Det skulle göra skillnad när man pratar om närmare 800 armaturer som ska installeras.

Och tänk om man också kunde dimra belysningen och anpassa den efter både dagsljus utanför och exakt rätt ljusvärde inne i lokalen? Men hur mycket skulle det skilja i pengar? Och skulle det ens vara möjligt?

Robert Dahlgren, teknisk produktchef på Proton Lighting, berättar:

– Jag har varit på våra leverantörer rätt länge att de skulle utveckla en lösning för närvarostyrning i den här typen av höghöjdsarmaturer.

Svaret kom med sensorstyrning, ett intelligent system där alla armaturer kommunicerar trådlöst med varandra och där du med ett användarvänligt gränssnitt för programmering sätter ramarna för grundläggande funktioner.

– Eftersom all kommunikation går via radiosignaler och bluetooth så är det här ett system som sparar otroligt mycket tid för elektrikern eftersom du slipper all kabeldragning mellan armaturerna, förklarar Robert.

En dyrare lösning – ja – men man måste se till helheten, menar Anders:

– Om du byter från lysrör till en vanlig tänd-släck-anläggning med LED så gör du en besparing på cirka 50 procent tack vare minskat antal armaturer och minskad energiförbrukning. Med närvarostyrning kan energibesparingen bli uppemot 80 procent. Anläggningen blir nästan dubbelt så dyr, men payoff-tiden mycket snabbare.

Släck när du inte är där!

I Proton Engineerings fall utgår Anders från den ursprungliga kalkylen som visar att kostnaden för drift och underhåll kommer att minska från 695 000 kr till 235 000 kr per år. I verkligheten kommer besparingseffekten att bli ännu högre.

– Vi vet ju inte i förväg exakt hur människor kommer att röra sig i lokalen. Det ska bli riktigt spännande att komma tillbaka om ett år och se hur stor besparingen faktiskt har blivit, säger Anders.

Det är viktigt att vi tänker om och tänker rätt.
– Med dagens energipriser tjänar du otroligt mycket på att släcka när ingen är i lokalen. Vi måste tänka om och anpassa ljuset, säger Anders.

Energikrisen, kriget i Europa och de nya EU-direktiven som förbjuder försäljning av konventionella lysrör från och med hösten 2023 har skapat en perfekt storm. Konventionella lysrör är fortfarande det som används i majoriteten av offentliga miljöer.

– Alla fastigheter måste se över sin belysning och vi måste öka tempot för att byta ut alla lysrör i Sverige. Nu pratar man inte längre om investeringskostnad utan det handlar om hur snabbt en anläggning har betalat sig. Och vi ser ett stort intresse för sensorstyrning, säger Anders.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®