En ”perfect match” för Swedish Match

Möjligheten att utvecklas och lära av varandra är framgångsfaktorn bakom den långa relationen mellan Weldin och Swedish Match.

– Vi har en vardag ihop. En vardag som fungerar, säger Anders Ejserholm på Swedish Match.

Anders Ejserholm är sakkunnig inom kraft och media på Swedish Match. Han började sin karriär som elingenjör, men hans stora intresse för teknik gjorde att han snart kom att fördjupa sig inom närliggande processrelaterade områden.

– Vi är ju ofta olika som människor. Vissa gillar att grotta ner sig inom ett område och göra karriär, andra tycker om att gå på bredden. Själv vill jag gärna lära mig lite om många olika saker: Jag har jobbat som projektledare inom en rad områden och med tanke på hur vår produktion ser ut så har det även blivit en del inom rör…, skrattar Anders som i dag fungerar som sakkunnig för Swedish Matchs båda produktionsanläggningar i Göteborg och Kungälv.

Kontrollerad process

I de båda fabrikerna tillverkas såväl klassiskt svenskt snus som helt tobaksfria produkter. Samtliga ställer höga processtekniska krav.

– Givetvis är vi, precis som alla andra industrier, beroende av elektricitet med vad allt det innebär av högspänningskablar samt egna transformatorer och ställverk. Tryckluft, kyla, fjärrvärme och varmvatten är andra funktioner som vi behöver använda oss av på ett kontrollerat sätt i vissa processsteg. Det inkluderar bland annat hetvatten och ånga där vi har en egen panna för att kunna lyfta temperaturen i en del moment.

Vi jobbar också med motsatsen till tryckluft, det vill säga vakuum, förklarar Anders Ejserholm och berättar vidare att Swedish Match självklart även jobbar med olika hållbarhetsaspekter kring produktionen.

– Just nu håller vi på att uppgradera utrustningen för att mäta energiförbrukningen. Redan i dag har vi lösningar för att återvinna energin i våra ventilationsaggregat, så att insatt energi kan användas både två och tre gånger. Komplicerat? Ja! Men om allt vore enkelt så vore det inte lika kul, konstaterar han.

Ända sedan Hedenhös

Relationen med Weldin går tillbaka, om inte till Hedenhös, så i alla fall till tidigt 2000-tal.

– En tidigare kollega till mig som ansvarade för rörarbetena började jobba på Teknikrör, som Weldin hette före sammanslagningen. Och vi byter inte ut folk bara för att overallen byter färg. Om vi är nöjda med det vi får, så får det rulla på, resonerar Anders Ejserholm.

Swedish Match anlitar Weldin för installation, service och underhåll av allt från processrör och rostfria rör till tryckkärlsrör och kopparrör. Kort sagt, allt som ”rör rörinstallationer”.

– Vi arbetar med flera olika leverantörer. Om vi har ett riktigt stort projekt som kräver fem heltidsmontörer i ett år, så väljer vi kanske någon annan. Men Weldin, de har sin permanenta arbetsbänk här och hjälper oss löpande med alla de där andra, mindre jobben, som måste göras i vardagen, förklarar Anders och får medhåll av projektledare på Weldin, Martin Svensson:

– Jo, vi är lite av hustomtar här på Swedish Match. Vid det här laget så kan vi kundens verksamhet in i minsta detalj – av den enkla orsaken att vi har fått förtroendet att få vara med och vårda anläggningen under så lång tid, säger Martin som har jobbat med Swedish Match ända sedan han började på Teknikrör 2008.

Det övergripande målet är att minimera risken för produktionsavbrott på grund av stopp i någon av mediaförsörjningarna, främst ånga, tryckluft och vatten. – Vi finns på plats på regelbunden basis för det löpande underhållet men kan också rycka ut snabbt om det skulle inträffa någonting. I grund och botten handlar det om att bygga på rätt sätt och sektionera så att man bygger bort flaskhalsar och skapar möjligheter till smidiga åtgärder om något händer. Och skulle det bli panik: ja, då kommer vi!

Flexibilitet och dialog

Det är just flexibiliteten som Swedish Match och Anders Ejserholm värdesätter i relationen med Weldin.

– Att vi kan jobba tillsammans i vardagen på ett smidigt sätt är värdefullt. Precis som Martin säger så underlättar vår långsiktiga relation det löpande arbetet, säger Anders Ejserholm som betonar att han också uppskattar dialogen.

– Vi utvecklas tillsammans. Vi berättar om våra projekt och önskemål och så resonerar vi med Weldin som lämnar förslag utifrån det som ska göras.

Ibland vet de mer om hur rören går än vi själva, och jag gillar sättet som de flaggar upp för om de tycker annorlunda eller har ett bättre förslag. Vi pratar verkligen med varandra, säger Anders Ejserholm och menar att det generösa utbytet har gett alla inblandade möjligheten att växa med erfarenheten.

– Jag räknar på kablar och kraft och sedan bollar jag och Martin lite idéer om flöden och hur vi kan dimensionera rören. Det är så vi jobbar.

”En bra arbetsplats”

En annan som har växt med uppdraget på Swedish Match är Teknikrörs Andreas Lantz. Andreas har tidigare ingått i teamet som svetsare och montör men tar nu steget till projektledning, bland annat med ansvar för Swedish Match.

– Tanken är att jag ska ta ett helhetsgrepp, räkna på projekten och ansvara för pappersarbetet. Sedan kommer det nog att bli en del montering även i fortsättningen, säger Andreas som menar att praktisk erfarenhet av kundens anläggning nästan är en nödvändighet för att man ska förstå behoven och förutsättningarna i projekten.

– För mig är samarbetet med Swedish Match väldigt givande. Det är en bra arbetsplats. Rent och snyggt med goda förhållanden och en suverän projektledning från deras sida. Det är precis som Anders säger en ömsesidig dialog där vi tillsammans jobbar för att få till den allra bästa lösningen.

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®