Bara gör’t, hur svårt kan de va!?

Hans trademark är ”Bara gör’t, hur svårt kan de va!?” men vem är han egentligen?

Den 1 mars tog Henrik Dyberg över rollen som vd för Proton Finishing efter att under fem år ha arbetat som operativ chef. Han efterträder Per Ekholm som numera har rollen som VD för Proton Lighting.Ytforum gjorde nyligen en intervju med Henrik för att ta pulsen på vår nya VD och få en inblick i vad vi kommer fokusera på.

01

Hur känns det att ta över ansvaret för en av Sveriges största ytbehandlingskoncerner?

– Det är verkligen roligt att ha fått det stora förtroendet att leda företagets fortsatta utveckling. I praktiken har jag haft en stor del av detta ansvar sedan ett halvår.

Per behövde lägga mycket av sitt fokus på Lighting även innan han tog över som vd. Det innebar i sin tur att jag efterhand övertog allt fler av Pers arbetsuppgifter med hans hjälp.

02

Du kanske kan säga några ord om din bakgrund?

– I min ungdom arbetade jag med olika jobb inom verkstadsindustrin. Vid 25 års ålder bestämde jag mig för att studera och gick Bergsskolan i Filipstad.

Efter avslutad utbildning arbetade jag på Bodycote Värmebehandling som bland annat produktionschef och platschef.

Sedan dess har jag varit med Proton sedan finanskrisen och fått prova på både det och andra i form av omstruktureringar, effektiviseringsarbete och organisationsbygge. Vi har en positiv utveckling som vi ska göra allt vi kan och lite till för att den ska bestå.

03

Är det några direkta förändringar du har genomfört?

– En trotjänare inom Proton, Anders Olsson, har blivit försäljningschef och medlem av ledningsgruppen. Med hjälp av Anders i ledningsgruppen ska vi hålla kvar fokus på det viktiga säljarbetet då jag själv är mer av en produktionsorienterad person.

Numera har vi också en gemensam platschef, Anders Sundqvist, för våra tre fabriker i Anderstorp. I övrigt ligger fokus på att fortsätta driva de olika förändringar som tidigare initierats.

04

Kan du ge något exempel på sådant arbete?

– Ett exempel är integrationen av förvärvet Alsab där vi snart är klara med certifieringen av ledningssystem mot ISO 9001 och ISO 14001.

De är också sammankopplade med våra olika system och arbetssätt.

Det är en fin pulverlackeringsanläggning från år 2018 där vi arbetar med tunnfilmspassivering som förbehandling.

Något som till exempel passar utmärkt på material som magnesium och aluminium.

05

Hur ser det ut med certifieringar i de andra bolagen?

– Certifiering mot ISO 9001 och ISO 14001 var genomfört långt innan jag började på bolaget. Nu jobbar vi med nästa steg i vår utveckling, vi kommer att certifiera oss mot fordonstillverkarnas kvalitetsstandard, IATF 16949.

Först ut blir Eskilstunaanläggningen och Industripulver eftersom båda nästan uteslutande har kunder från fordonsindustrin. Vi kommer därefter även certifiera vår fabrik i Forsheda.

Vårt certifieringsorgan kommer att genomföra en första granskning, en så kallad readiness review, efter semestern och med lite tur kan vi ha certifikatet omkring årsskiftet. Jag tror att det kan göra oss bättre och dessutom underlättar det för våra kunder att vi uppfyller dessa krav.

06

Ni har under senare tid arbetat med att etablera ett nytt angreppssätt för förändringsarbete. Hur har det utvecklat sig?

– I augusti förra året startade vi upp i liten skala men nu har vi verkligen etablerat ett tvärfunktionellt utvecklingsteam, X-Team, som stöttar bolagen i hela Finishing.

Vi har till exempel rekryterat en hållbarhetsutvecklare med nyckelkompetens inom energi till gruppen. Hon kommer in med helt nya perspektiv och kommer ge oss extra kraft i vår resa mot ett mer hållbart företagande.

Jag tror att det är viktigt att lyfta in nya kompetenser och då inte bara tänka ytbehandling.

Arbetet kommer den närmaste tiden att fokusera på automation och logistik i förstahand i våra fabriker, samt hållbarhet vilket också förstås omfattar energi.

Med automation avser vi inte bara robotar utan också saker som informationsflöden.

07

Ni har blivit mer aktiva på Linkedin och andra sociala medier. Hur tänker ni kring det?

– Vi inser vikten av att synas. Vi använder sociala medier för att dels nå ut med vad vi erbjuder för tjänster och vad vi har på gång, men också för att lyfta fram våra underbara medarbetare. Vi har under åren lagt stor vikt vid att se och lyfta de individer som har viljan och drivet att utvecklas med Proton Finishing.

Detta kan man se genom vår interna rekrytering som har varit väldigt framgångsrik då flertal individer har utbildats och kunnat ta stora karriärskliv inom företaget.

Vi lägger stor vikt vid att vara en stark och utvecklande partner, både som leverantör och arbetsgivare.

08

Hur ser era investeringsplaner ut?

– Vi har relativt nyligen avslutat en större investering i Forsheda som har inneburit både en betydande kapacitetsökning men även energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. Som jag tidigare sa så pågår arbete med certifiering mot IATF 16949.

Till sommaren installerar vi en helt ny pulverbox i Eskilstuna. Efter det kommer vi att ha tre moderna pulveranläggningar.

09

Hur bedömer ni de ekonomiska effekterna av kriget i Ukraina?

– Vi gör inga affärer med Ryssland så i det kortsiktiga perspektivet blir de ekonomiska effekterna troligen små.

Vi hade lite volymer mot Volvo i Kaluga men den adressen är såklart stängd.

Redan innan kriget startade hade dock priser på kemi och energi stigit påtagligt, något kriget har accelererat och den utvecklingen kommer med all säkerhet att fortgå ett tag till. Ett exempel är metallpriserna som verkligen har nått mycket höga nivåer. Men vad det gäller metaller kommer sedan länge det största trycket från Kina som under många år har investerat i fyndigheter.

10

Idag pratas det mycket om hållbarhet och klimatfrågor. Hur ligger ni till där?

– Hållbarhetsfrågor, som tidigare har bedömts som en bonus, är nu att betrakta som en ”qualifier”. Innan sommaren presenterar vi en hållbarhetsrapport som kommer att göra det möjligt att bedöma koldioxidavtrycket på våra tjänster.

En seriös rapportering kopplat till verkningsfulla åtgärder inom miljö och energi är nog en förutsättning både för att behålla våra kunder, kunna rekrytera kompetent personal och förstås en nödvändighet för att klara samhällets klimatmål.

Dock är det viktigt att poängtera att Hållbarhet är så mycket mer än miljö, hållbarhet ska genomsyra alla företagets processer när det kommer till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

För oss räcker det inte att bara springa på miljöbollen, vi jobbar mot ett mer hållbart företagande och då måste man arbeta med alla delar.

Text: Ytforum

Fler nyheter

Enjoy
succeeding
together.®